Choď na obsah Choď na menu
 


Na tejto podstranke budu priebežne dopĺňané vzorce na výpočet jednotlivých fyzikálnych veličín preberaných v tomto ročníku.

Zoznam vzorcov
 Názov veličiny  Vzorec  Fyzikálna jednotka Popis
 Rýchlosť  v= s: t  m/s (meter za sekundu)  Rýchlosť vyjadruje v rámci pohybu telesa jeho schopnosť prejsť určitu dráhu v danom čase.
 Dráha  s= v. t  m (meter)  Vzdialenosť, ktorú teleso pri svojom pohybe prejde za daný čas.
 Gravitačná sila  Fg=m.g  N (newton)  Sila pôsobiaca na všetky telesa v okoli Zeme.
 Výslednica F=F1+F2  N (newton)  Výslednica síl pôsobiacich v rovnakom smere
 Výslednica F=F1-F2  N (newton)  Výslednica síl pôsobiacich v opačnom smere,F1>F2
 Moment sily  M=F.a  N.m (newtonmeter)  Charakterizuje otáčavý účinok sily
 Tlak  p=F:S  Pa (Pascal)  Tlak je vyvolaný v podložke silou pôsobiacou na plochu
 Tlaková sila v kvapaline  F=S.h.q.g  N- Newton  
 Hydrostatický tlak  p=h.q.g  Pa- Pascal  
 Vztlaková sila  Fvz=V.q.g  N-Newton  Sila.ktorá posobi zvislo na hor na každé teleso v kvapaline a v plynoch.