Choď na obsah Choď na menu
 


Trecia sila.Meranie trecej sily

  • Ako a kedy dochádza k vzniku trecej (brzdnej) sily?
  • Vysvetli pojmy pokojová a šmyková trecia sila,rozdiely medzi nimi, spôsoby ich merania.
  • Od ktorých faktorov závisí veľkosť trecej sily medzi dvomi telesami?

Trecia sila v praxi

  • Kedy sa snažíme v živote,alebo v technickej praxi treciu silu zväčšovať, alebo zmenšovať? Akými spôsobmi treciu silu zväčšíme alebo zmenšíme?