Choď na obsah Choď na menu
 


Účinky sily na teleso

  • Charakterizuj vzájomné silové pôsobenie dvoch telies, uveď príklady.
  • Charakterizuj účinky síl na teleso, uveď príklady.

Zrýchľujúce a brzdné účinky sily na teleso

  • Vyslov druhý pohybový zákon.
  • Charakterizuj brzdné sily pôsobiace na teleso, ich význam resp. nežiadúce účinky v technickej praxi a živote okolo nás.

Zákon zotrvačnosti

  • Za akých podmienok zotrváva teleso v pokoji alebo v rovnomernom pohybe?
  • Vyslov zákon zotrvačnosti.
  • Uveď príklady zotrvávania telesa v pokoji alebo v pohybe.

Zákon vzájomného pôsobenia dvoch telies

  • Uveď príklady vzájomného silového pôsobenia dvoch telies, opíš ich silové účinky, porovnaj veľkosti pôsobiacích síl.