Choď na obsah Choď na menu
 


 /></p>
img alt=

Pokoj a pohyb telesa

 

 

 • Charakterizuj pohyb telesa,kedy sa teleso pohybuje??
 • Charakterizuj kedy je teleso v pokoji
 • Môže byť teleso súčasne v pohybe aj v pokoji?? Uveď príklad.
 •  

   

   

   

  Trajektória a dráha. Druhy pohybov

   

   

 • Čo je to trajektória
 • Charakterizuj dráhu pohybu telesa
 • Rozdelenie pohybov telesa podľa tvaru trajektórie
 • Rozdelenie pohybov podľa dĺžky dráhy,ktorú prejdu body telesa,ak sa toto teleso pohybuje
 •  

   

   

  D.ú. 8/o. 5,6

       8/ ú. 1

   

  Rovnomerný a nerovnomerný pohyb 
  • Charakterizuj rovnomerný pohyb telesa, uveď príklad.
  • Kedy sa teleso pohybuje nerovnomerným pohybom? Uveď príklad.

   

  Rýchlosť rovnomerného pohybu
  • S čím súvisí rýchlosť pohybujúceho sa telesa, uveď príklad.
  • Vzorec pre výpočet rýchlosti
  • Jednotky rýchlosti a ich premena

  Laboratórna práca na určenie priemernej rýchlosti pohybujúceho sa telesa.

   

  Dráha rovnomerného pohybu
  • S ktorými fyzikálnymi veličinami súvisí dráha,ktorú teleso prejde rovnomerným pohybom? Vyjadri túto závislosť veličín vzorcom.
  • Premena jednotiek dráhy.
  •