Choď na obsah Choď na menu
 


   

  Účinok sily na teleso otáčavé okolo pevnej osi.Páka

  • Čo je to páka, charakterizuj smery jej možného otáčania.
  • Charakterizuj pôsobenie síl rovnakej a rozdielnej veľkosti na páku.

  Rovnovážna poloha páky

  • V akých prípadoch sa nachádza páka v rovnováhe
  • Charakterizuj moment sily (označenie, výpočet, fyz. jednotka)
  • Opíš rovnováhu na páke pomocou momentov pôsobiacich síl, uveď podmienku rovnováhy.

  Využitie páky

  • Kde a ako využívame v bežnom živote a technickej praxi páku?
  • Opíš princíp merania hmotnosti pomocou rovnoramenných váh použitím poznatkov o páke.

  Pevná kladka

  Obrázok

   

  2.laboratórna úloha