Choď na obsah Choď na menu
 


Pascalov zákon

 • Stručne opíš fyzikálnu veličinu tlak, s ktorými veličinami súvisí,uveď výpočet.
 • Vysvetli Pascalov zákon,veľkosť tlaku v celom objeme kvapaliny v uzavretej nádobe,uveď experiment na jeho overenie.
Pozri si krásnu animáciu preberaného javu.

 

Využitie Pascalovho zákona

 • Vznik tlaku v spojitých nádobách pri pôsobení piestu s menším obsahom plochy na hladinu kvapaliny.
 • Výpočet sily dvíhajúcej piest s väčším obsahom plochy s pomocou Pascalovho zákona.
 • Hydraulické zariadenia, technický princíp ich činnosti, použitie v technickej praxi.

Účinky gravitačného poľa na kvapalinu

 • Pôsobenie gravitačného poľa Zeme na kvapalinu v nádobe.
 • Charakteristika tlakovej sily pôsobiacej na steny nádoby s kvapalinou.
 • Výpočet veľkosti tlakovej sily kvapaliny vyvolanej gravitačným účinkom Zeme.

Hydrostatický tlak

 • Charakterizuj hydrostatický tlak, jeho vznik a prejavy pôsobenia na telesa v kvapaline.
 • Od čoho závisí veľkosť hydrostatického tlaku?
 • Výpočet hydrostatického tlaku.

Video pojednava o zmene velkosti tlaku v suvislosti s hlbkou pod hladinou

Vztlaková sila pôsobiaca ne teleso v kvapaline

 • Charakterizuj vztlakovú silu , jej označenie a pôsobenie na telesa v kvapaline.
 • Od čoho závisí veľkosť pôsobiacej vztlakovej sily? Veľkosť vztlakovej sily pôsobiacej na teleso v kvapaline závisí od objemu telesa a jeho hustoty.

Archimedov zákon

 • Z historického hľadiska opíš objavenie zákonitosť pôsobiacej vztlakovej sily, kto bol Archimedes a čím sa v rámci prírodných a matematických zákonitostí zaoberal.
 • Vyslov Archimedov zákon. Na každé teleso ponorené do kvapaliny pôsobí zvislo na hor vztlaková sila. Jej veľkosť sa rovná súčinu veľkosti objemu ponorenej časti telesa, hustoty kvapaliny a gravitačného zrýchlenia. Iný spôsob vyjadrenia zákona: Na každé teleso ponorené v kvapaline pôsobí zvislo na hor vztlaková sila, ktorej veľkosť sa rovná tiaži kvapaliny telesom vytlačenej (gravitačnej sile pôsobiacej na kvapalinu telesom vytlačenej).

Potápanie,plávanie a vznášanie sa rovnorodého telesa

 • Charakterizuj pojem rovnorodé teleso.
 • Charakterizuj pojmy "Potápanie, plávanie, vznášanie sa telesa" v kvapaline.
 • Vyjadri vťah medzi silami (gravitačnou a vtlakovou) pôsobiacimi na teleso v kvapaline.
 • Vyjadri vzťah medzi hustotou telesa a kvapaliny v prípade jeho plávania, potápania a vznášania sa v kvapaline. Uveď príklady telies, ktoré v kvapaline plávajú alebo sa potopia.

Obrázok

 

 

Obrázok

 

 Klikom na linky si prehraj jednoduché animácie:

- potopenie rovnorodého telesa

- vznášanie sa rovnorodého telesa

- plávanie rovnorodého telesa

 

  Plávanie nerovnorodého telesa v kvapaline

  • Charakterizuj nerovnorodé teleso.
  • Od čoho závisí plávanie, potopenie a vznášanie sa nerovnorodého telesa v kvapaline.
  • Vysvetli princíp merania hustoty kvapalín hustomerom.
  • Na príklade fungovania ponorky opíš spôsob ponárania, vznášania sa a plávania technických zariadení v kvapaline.

   

   

  Ponáranie, vznášanie sa a vynáranie sa ponorky na princípe načerpávania a vyčerpávania vody z dvojitého plášťa.

   

  Náhľad fotografií zo zložky Rovnorodé teleso v kvapaline